Bartłomiej Witucki

Adwokat

Bartłomiej Witucki

,

partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Specjalista w zakresie prawa cywilnego i  administracyjnego, a także prawa międzynarodowego prywatnego oraz prawa międzynarodowego publicznego. Od kilkunastu lat zajmuje się prawem autorskim i prawami pokrewnymi, prawem prasowym i ochroną dóbr osobistych osób publicznych. Reprezentuje klientów przed sądami cywilnymi i gospodarczymi oraz w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Od 2003 roku, jako przedstawiciel (Contracted Representative) w Polsce BSA The Software Alliance z siedzibą w Waszyngtonie, organizacji zrzeszającej największych światowych producentów oprogramowania, reprezentuje jej członków w relacjach z rządem RP i polską administracją publiczną oraz w relacjach z mediami. W ramach tej funkcji od kilkunastu lat współpracuje z czołową polską kancelarią SKS Sołtysiński Kawecki Szlęzak. Od 2006 roku wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność lobbingową, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr 00065). Uczestnik konsultacji społecznych prac legislacyjnych nad ustawą o prawie autorskim i  prawach pokrewnych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o kontroli skarbowej.

Doświadczenie zawodowe mec. B. Wituckiego obejmuje m.in. stałą obsługę prawną producenta telewizyjnego, czołowych agencji modelek i agencji aktorskich, wydawców muzycznych, agencji reklamowych i znanych artystów, a także kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń w zakresie restytucji mienia oraz sporządzanie opinii prawnych i doradztwo prawne w zakresie finansów publicznych (na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego), doradztwo w ramach sporu dotyczącego domeny internetowej przed EUIPO (dawniej OHIM), wprowadzenie na rynek światowy perfum sygnowanych imieniem i nazwiskiem top modelki, uruchomienie kanału telewizyjnego i platformy e-commerce. Jest pełnomocnikiem autora znaku Solidarność oraz doradcą spadkobierców autorki znaku Polska Walcząca. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń w zakresie ochrony prawnej programów komputerowych oraz prawa autorskiego.

Zakres usług mec. B. Wituckiego obejmuje:

  • prowadzenie sporów sądowych w sprawach cywilnych, w tym dot. praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, spraw rodzinnych, a także z zastosowaniem, na podstawie ustawy prawo prywatne międzynarodowe, prawa obcego (sprawy spadkowe, rodzinne, roszczenia windykacyjne i odszkodowawcze – m. in. wg prawa australijskiego, brytyjskiego czy japońskiego) lub międzynarodowego prawa publicznego;
  • reprezentowanie klientów w ramach konsultacji społecznych projektów legislacyjnych;
  • kompleksowa obsługa prawna roszczeń w zakresie restytucji mienia, począwszy od analizy prawnej, przeprowadzenie stosownych czynności w związku z nabyciem praw do spadku, kończąc na postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
  • sporządzanie umów i opinii prawnych;
  • prowadzenie szkoleń z prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa dóbr osobistych i prawa prasowego;
  • prowadzenie negocjacji;
  • doradztwo w zakresie komunikacji medialnej, w tym w związku z postępowaniami sądowymi i z zarządzaniem kryzysowym.

Autor licznych publikacji, w tym artykułu Tajemnica adwokacka a technologie informatyczne (Kwartalnik Pomorskiej Izby Adwokackiej, 2011 r.), oraz publikacji na temat whistleblowing’u w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Sygnaliści, czyli jak zdemaskować szwindel, Rzeczpospolita, 2013 r.). Od 2014 roku komentator orzeczeń Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na łamach Dziennika Gazeta Prawna. Aktualnie wykładowca Pomorskiej Izby Adwokackiej w ramach zajęć szkoleniowych z aplikantami adwokackimi. Adwokat Bartłomiej Witucki aktualnie świadczy pomoc prawną dla klientów biznesowych i prywatnych z Polski, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii, Austrii, Hiszpanii, Włoch, Japonii, Izraela i Egiptu.

Mec. Bartłomiej Witucki świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.