Co robimy

Kancelaria Safjan Witucki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom, osobom fizycznym, w tym osobom publicznym oraz obcokrajowcom, a także organizacjom pozarządowym i jednostkom administracji publicznej.

  • Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw
  • Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw, osób prawnych, jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych
  • Spory sądowe cywilne (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo gospodarcze, prawo rodzinne)
  • Postępowania nieprocesowe (prawo rodzinne, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo osobowe)
  • Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
  • Postępowania karne, karno-gospodarcze, karno-skarbowe
  • Szkolenia (prawo autorskie, prawo prasowe, zamówienia publiczne)
  • Doradztwo w relacjach z mediami
  • Reprezentacja w relacjach z administracją rządową w związku z projektami legislacyjnymi