Magdalena Safjan-Witucka

Radca prawny

Magdalena Safjan-Witucka

,

partner

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Europejskiego w British Center for English and European Legal Studies. Radca prawny, członek Warszawskiej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Były członek Rady Nadzorczej PKP S.A.

Mec. M. Safjan-Witucka swoje doświadczenie zdobywała w renomowanej kancelarii prawniczej DZP Domański Zakrzewski Palinka, w której pracowała ponad sześć lat. W latach 2003-2006 była zatrudniona w Narodowym Banku Polskim, w Departamencie Administracji, gdzie zajmowała się m.in. postępowaniem administracyjnym, obsługą procesów budowlanych, prawem zamówień publicznych. Jako doradca Prezesa NBP, uczestniczyła również w przygotowaniu Raportu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju pt. Wpływ systemu prawa na rynek zabezpieczeń rzeczowych oraz Raportu Banku Światowego pt. Prawne bariery w dochodzeniu praw z umów.

W latach 2001-2002 pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu. Od 2003 r. prowadzi indywidulaną kancelarię radcy prawnego.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie IT, kontraktach gospodarczych oraz w prawie cywilnym, handlowym i prawie pracy. Doświadczenie zawodowe mec. M. Safjan-Wituckiej obejmuje prowadzenie sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz stałą obsługę prawną kilku czołowych krajowych przedsiębiorstw w branży usług IT, wiodących polskich spółek z branży transportu kolejowego, sieci restauracji, przedsiębiorstw z branży deweloperskiej oraz gospodarki odpadami, a także instytucji międzynarodowej zajmującej się ochroną praw człowieka.

Zakres usług mec. Magdaleny Safjan-Wituckiej obejmuje:

  • kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych – prawo zobowiązań, prawo pracy, kodeks spółek handlowych, prawo zamówień publicznych, prawo własności intelektualnej, nieuczciwa konkurencja;
  • doradztwo prawne w zakresie usług IT – sporządzanie projektów umów, negocjowanie i opiniowanie umów oraz regulaminów;
  • doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych – doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających, jak również oferentów, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • prowadzenie szkoleń z prawa zamówień publicznych;
  • prowadzenie negocjacji handlowych;
  • sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
  • prowadzenie sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych i przed sądem pracy, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Autorka publikacji Skarga przeciwko RP w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (na zlecenie Biura Informacji Rady Europy), współautorka (wspólnie z Jarosławem Bełdowskim) artykułu Kierunki reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce według Banku Światowego (Monitor Prawniczy, nr 24, 2006 r.).

Mec. Magdalena Safjan-Witucka świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.