Roman Gielecki

Adwokat

Roman Gielecki

Of Counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoje doświadczenie zdobywał w kancelarii „Barylski T., Olszewski A., Barylski T.”, gdzie pracował w latach 2009-2013. W latach 2013-2015 pracował jako wewnętrzny prawnik korporacyjny (in-house) w grupie spółek z branży reklamowej i mediowej, gdzie doradzał bezpośrednio zarządowi tych spółek.

Mec. Roman Gielecki specjalizuje się m.in. w korporacyjnej obsłudze spółek, tworzeniu, funkcjonowaniu oraz przekształceniach organizacyjnych spółek, kwestiach związanych z tworzeniem właściwego ładu korporacyjnego i sporach korporacyjnych, prawie autorskim, szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej oraz procesie cywilnym. Mec. R. Gielecki zdobył też duże doświadczenie w zakresie zamówień publicznych. Uczestniczył przy sporządzaniu dokumentacji ofertowych, negocjacji z zamawiającymi oraz przy wnoszeniu odwołań i skarg sądowych od decyzji zamawiających. Doświadczenie zdobywał w trakcie realizacji najgłośniejszych w Polsce projektów energetycznych i infrastrukturalnych o dużej skali,

Zakres usług mec. Romana Gieleckiego obejmuje:

  • przygotowanie aktów organizacyjnych spółek (akty założycielskie, statuty, regulaminy) oraz umowy wspólników;
  • obsługa korporacyjna spółek (redagowanie projektów uchwał oraz pomoc w organizacji posiedzeń organów spółki);
  • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sporach w związanych prowadzeniem działalności gospodarczej (negocjacje, postępowanie sądowe oraz postępowanie arbitrażowe);
  • przygotowanie i przeprowadzenie procesów przekształceń, łączeń i podziałów spółek;
  • obsługa sporów korporacyjnych
  • doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, w tym pełna obsługa postępowań odwoławczych;
  • sporządzanie projektów umów, negocjowanie oraz ich opiniowanie;
  • doradztwo prawne w dziedzinach związanych z własnością intelektualną: prawo autorskie, prawo znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych, ochrona baz danych, prawo konkurencji, ochrona tajemnic przedsiębiorstwa/know-how, prawo dotyczące technologii informatycznych (IT), działalność medialna (prasa, Internet);
  • kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb startupów na poszczególnych etapach rozwoju przedsięwzięcia;
  • doradztwo prawne, a także reprezentacja w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym.

Mec. Roman Gielecki świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.