Jak działamy

Fundamentalną zasadą naszej kancelarii jest ochrona tajemnicy adwokackiej i zawodowej radcy prawnego. Każdy klient, jak i potencjalny klient, nawet jeśli ostatecznie nie zdecyduje się nam powierzyć sprawy, może być pewny, że wszelkie informacje uzyskane w ramach komunikacji z kancelarią nie zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Z obowiązkiem zachowania tajemnicy wiąże się bezpieczeństwo dokumentów, danych i komunikacji elektronicznej. O świadomości tego aspektu pomocy prawnej może świadczyć artykuł mec. Bartłomieja Wituckiego pt. Tajemnica adwokacka a technologie informatyczne, opublikowany w Gdańskim Kwartalniku Pomorskiej Izby Adwokackiej. Mec. Bartłomiej Witucki jest także pomysłodawcą i współautorem cyklicznej konferencji szkoleniowej Zarządzanie zasobami informatycznymi a cyberbezpieczeństwo, organizowanej przez BSA The Software Alliance we współpracy z Dziennikiem Gazeta Prawna. Wyrazem priorytetu kancelarii w zakresie bezpieczeństwa jest digitalizacja i archiwizacja wszelkich dokumentów, odpowiednie zabezpieczenie antypodsłuchowe i antywłamaniowe siedziby kancelarii, korzystanie z zaawansowanej technologii poczty elektronicznej, czy restrykcyjna procedura niszczenia dokumentów roboczych w postaci wszelkich projektów pism, umów czy wydruków poczty elektronicznej.

W komunikacji z klientem lub potencjalnym klientem stawiamy na szczerość. Oczekujemy, że nie zatają przed nami żadnych istotnych dla sprawy informacji. Takie podejście może mieć bowiem negatywny wpływ na przebieg sprawy i jej końcowy rezultat.

Ze swojej strony – w myśl zasady szczerości – gwarantujemy, że nasza ocena problemu będzie uczciwa.

Każdą sprawę analizujemy z uwzględnieniem oceny ryzyka. Zawsze staramy się przewidzieć różne możliwe wykładnie prawa, jak i różne scenariusze rozwoju wypadków. Nie koloryzujemy, ani nie przedstawiamy wyłącznie pozytywnych prognoz, nawet jeśli oceniamy sprawę pozytywnie uznając, że ryzyko niepowodzenia nie jest znaczne lub nawet znikome. Jeśli jest inaczej, mówimy o tym wprost, włącznie z np. doradzeniem, aby danego powództwa nie wytaczać. Jednym z priorytetów komunikacji z klientem jest także bieżące (tego samego dnia) informowanie o zdarzeniach procesowych czy gwarantowana odpowiedź na maile od klientów w ciągu 24 godzin.

Za wyraz zasady szczerości uważamy transparentne warunki finansowe. Potencjalny klient już podczas pierwszej rozmowy dowiaduje się dokładnie jaki będzie koszt pomocy prawnej i z jakimi wydatkami powinien się liczyć, włącznie z wysokością opłat sądowych, skarbowych, kancelaryjnych i innych możliwych wydatków, np. kosztów tłumaczenia przysięgłego.

W naszej ocenie, kluczem do obustronnej satysfakcji klienta i prawnika jest nie tylko wiedza prawnicza, ale dobra organizacja pracy, zaangażowanie i sprawna komunikacja z klientem. Takie podejście zapewniamy naszym klientom. Tak właśnie działamy. Zapraszamy do współpracy.