Katarzyna Wróbel-Koczułap

Adwokat

Katarzyna Wróbel-Koczułap

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach prawa handlowego oraz warszawskich kancelariach prawnych. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa karnego gospodarczego na łamach Edukacji Prawniczej oraz prawa administracyjnego w Internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym.

Współorganizator konferencji naukowych dotyczących zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, procedury karnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Była wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zakres usług mec. K. Wróbel-Koczułap obejmuje:

– zastępstwo procesowe w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych i rodzinnych;
– udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik świadka lub podejrzanego;
– obrona w sprawach karnych, karno-gospodarczych i karno-skarbowych;
– reprezentacja pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub subsydiarnego w sprawach karnych i karno-gospodarczych;
– sporządzanie umów i opinii prawnych;
– prowadzenie negocjacji.

Mec. Katarzyna Wróbel-Koczułap świadczy pomoc prawną w języku polskim i angielskim.